Een leven als ieder ander, gewoon meedoen, is voor mensen met een beperking niet eenvoudig.

Het kost vaak extra geld. Geld dat uit reguliere financiering of eigen inkomen niet beschikbaar is.

Vrienden van Tragel Zorg ondersteunen daarom activiteiten, voorzieningen, projecten en investeringen voor mensen met een verstandelijk beperking. Word ook Vriend en draag bij.

Visuals

Uw geld laat mensen met een beperking digitaal meedoen

De Vrienden van Tragel Zorg vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook digitaal. E-mail, Skype, WhatsApp, internetbankieren, het digitale loket van de gemeente… Voor veel mensen heel gewoon. Via internet en sociale media komen mensen met elkaar en met instanties in contact. Het ontbreken van vaardigheden om ermee om te gaan, kan dat in de weg staan.

Voor mensen met een verstandelijke beperking is het hebben van die vaardigheden niet vanzelfsprekend. Ook is omgaan met de gangbare toepassingen op internet of in de soicale media vaak niet eenvoudig. Er zijn speciale apps en programma’s nodig of aangepaste apparatuur. Met uw geld levert de Vrienden hier een bijdrage aan. Door bijvoorbeeld cursussen mogelijk te maken of bij te dragen aan het ontwikkelen van speciale hard- en software of internetcafés. Weten wat uw geld mogelijk kan maken? Klik op onderstaande links voor een aantal voorbeelden:


Zeeland 2.0 is een voorbeeld van hoe mensen met een verstandelijke beperking digitale vaardigheden leren: http://www.zeelandtweepuntnul.nl.


In dit YouTube-filmpje is te zien hoe een smartphone helpt bij zelfstandigheid:

Twitter

Volg ons

Benefietdiner Vrienden van Tragel groot succes!

WESTDORPE - Vrienden van Tragel: Benefietdiner

Wederom een geslaagde avond en een heuse beleving...

Meer nieuws